Zolang de betaling niet is afgerond, versturen wij uw bestelling niet. U kan daarom een nieuwe bestelling plaatsen. Ons systeem zal de bestelling automatisch annuleren indien er geen betaling is ontvangen.